Wie is er on line?

We hebben 24 gasten en geen leden online

hitsertlogo 100 60

Passanten vanaf 4 weken - 25% korting

Ook hebben wij plaatsen voor CAMPERS.

Speciale arrangementen voor watersportverenigingen en scoutingclubs.

Informeer bij de havenmeester: tel. 06-3084 6289

Facebook Image

Geachte heer, mevrouw,

 

Begin 2018 zijn er reparaties en verstevigingen aangebracht aan de klep van de Haringvlietbrug. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk geweest om de brug beschikbaar te houden voor het weg- en vaarwegverkeer. Het functioneren van de brug wordt goed in de gaten gehouden om tijdig in te kunnen grijpen.

Uit recent onderzoek zijn helaas gebreken geconstateerd die gerepareerd moeten gaan worden. Onze projectorganisatie is nu bezig om de noodzakelijke reparaties concreet te maken en daarbij de hinder voor de weg- en de vaarweggebruikers zo veel als mogelijk te beperken. Op dit moment is het nog niet goed aan te geven welke mate van hinder er zal zijn.  De verwachting is dat in de maand september reparaties worden uitgevoerd.

Zodra er meer bekend is over deze reparaties en de hinder die dit gaat geven wordt u verder geïnformeerd.

Helaas is Rijkswaterstaat nu ook genoodzaakt het aantal brugdraaien wat te verminderen. De krachten die gepaard gaan met een brugdraai hebben een negatief effect op de klep en in het bijzonder de gebreken. Een maximum van 8 brugdraaien per dag tot in elk geval het moment van reparatie instellen is noodzakelijk .

Voor de vaarweggebruikers vooral dus slecht nieuws zeker nu het vaarseizoen richting zijn piekperiode gaat.

 

Begin volgende week zal het aangepaste draairegime van kracht worden. Van de (maximum) 11 bedienmomenten komen er dus 3 te vervallen. De bedientijden 13.00, 15.00 en 19.00u zullen komen te vervallen.

 

Dit bericht stuur ik naar een groot aantal gemeenten, bedrijven, havens en belanghebbenden maar zal hier zeker niet compleet in zijn. Wees dan ook vrij dit bericht door te sturen en of te delen binnen uw organisatie.

Mocht u door de aanpassing van de bedientijden grote problemen ondervinden dan kunt u uiteraard met mij contact opnemen om te zien of we het probleem kunnen verkleinen.

Vriendelijke groet,

Ruben Plazier B.ASc

Relatiemanager

...............................................................................

Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid

District Zuid

Postbus 2232, 3500 GE Utrecht

M 06 526 88 166