wsv de Hitsert

de vereniging

in vogelvlucht…

De vereniging werd opgericht op 8 december 1972. Met grote gedrevenheid gingen de leden aan de slag om een jachthaven te realiseren, want zelfwerkzaamheid was het motto om de kosten van de aanleg zoveel mogelijk te beperken. De jachthaven kon op 12 juni 1982 feestelijk worden geopend!

Anders dan in een commerciële haven geeft het voor eigen rekening en verantwoording samen bouwen, een gevoel van saamhorigheid waar we tot op de dag van vandaag trots op kunnen zijn!

De vereniging draait  met vele, vele vrijwilligers. Zij zijn, naast het bestuur, de energiebron van onze watersportvereniging. Sommige leden maken daarbij zelfs deel uit van meerdere commissies.

Er zijn commissies die maar een enkele keer per jaar in actie komen, maar er zijn er ook die het hele jaar actief bezig zijn met clubactiviteiten. Dit alles pro deo en …. tot groot watersportgenoegen van de overige leden.

De commissies vormen de spil waar de vereniging om draait en de ruim 165 leden van wsv De Hitsert zijn hen veel dank verschuldigd. Als u ook een steentje wilt bijdragen, dan is er voor uw enthousiasme en deskundigheid zeker ruimte. Vele handen maken licht werk!

In het clubblad van onze vereniging; “Kaaipraat” kunt u meer lezen over het wel en wee van de vereniging.

wsv de Hitsert is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. Dit betekent dat leden via hun lidmaatschap automatisch ook lid zijn  van het KNWV.

Nieuwe leden zijn van harte welkom. Geïnteresseerd? neem dan even contact op met onze secretaris.

 

Nieuwsgierig? Kom eens langs..!