(Bron: omgevingsmanager Rijkswaterstaat) De snelheidsbeperking lijkt het gewenste effect te...